منابع کنکور هنر

Placeholder

تحلیل ترسیم فنی

برای تحلیل درس ترسیم فنی که از مهم ترین دروس کنکور هنر برای زیر گروه 2 می باشد و دارای ضریب بالایی است لازم است که علاوه بر آشنایی با منابع و کتاب های این درس داده های آماری را نیز تحلیل کنیم. در سال 1396 سازمان سنجش کشور میانگین ... ادامه مطلب
Placeholder

تحلیل درک عمومی ریاضی و فیزیک

برای تحلیل درس درک عمومی ریاضی و فیزیک که از مهم ترین دروس کنکور هنر برای زیر گروه 2 می باشد و دارای ضریب بالایی است لازم است که علاوه بر آشنایی با منابع و کتاب های این درس داده های آماری را نیز تحلیل کنیم. در سال 1396 سازمان ... ادامه مطلب