* برای انتخاب منابع اصلی و گلچین شده (در صورتی که دارای مدرک کارشناسی مرتبط و غیرمرتبط با این رشته می باشید) و مشاوره فوق تخصصی با نفرات برتر کنکورهای سراسری سنوات گذشته، و یا استفاده از جزوات طبقه­ بندی شده و تخصصی می­ توانید با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.

منابع پیشنهادی مؤسسه برای داوطلبانی که رشته آنها در مقطع کارشناسی هنر نمی باشد.

زبان تخصصی هنر:

Media Arts -Visual Arts- English for the students of humanities
(انتشارات سمت)

میدانیم خواندن این منابع کار آسانی نیست، برای اطلاع دقیق و استفاده درست از این منابع حتماً قبل از خریداری این کتاب ها یک جلسه مشاوره با مشاورین مؤسسه تنظیم نمایید.

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

ایران باستان( پیرنیا)، هنر و تمدن بین النهرین(یوسف مجیدزاده)، هنرهای ایران، تاریخ معماری اسلامی  (محمدیوسف کیانی)، معماری اسلامی(پوپ)، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز(رویین پاکباز)، سیر و صور نقاشی(پوپ)، هنر اسلامی(بورکهارت)، تاریخ هنر جهان، هنر در گذر زمان،32 هزار سال تاریخ هنر، دایره المعارف هنر، سبک های هنری جهان، فنون و صناعات ادبی(استاد همایی)، سبک شناسی نظم(شمیسا) سبک شناسی(بهار)، تاریخ ادبیات در ایران(دکترصفا)، انواع ادبی (شمیسا)، بدیع وبیان(شمیسا)، حماسه سرایی در ایران(دکتر صفا)، مکتب های ادبی(رضاسید حسینی)، راهنمای نظریه ادبی معاصر، دانشنامه نظریه ادبی، فرهنگ اساطیر ایران و روم، تاریخ ادبیات جهان، نشانه شناسی کاربردی، تاریخ هنر مدرن، فنون وصناعات ادبی(استادهمایی)، جزوات تاریخ هنر ایران، تاریخ هنرجهان، تاریخ ادبیات ایران، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی 1و2. (دکتر حاتم پیام نور)، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی(کتاب آرایی). رهنورد.سمت) تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی(نگارگری). رهنورد.سمت)، خلاصه تاریخ هنر(مرزبان.علمی و فرهنگی)، دایره المعارف هنر. (پاکباز.فرهنگ معاصر)، در جستجوی زبان نو(پاکباز.نگاه)، سبک شناسی معماری ایرانی(پیرنیا.پژوهنده)، سبکهای هنری از امپرسیونیسم تا اینترنت. (نصرالله تسلیمی). حکایت قلم نوین. فرهنگ مصورهنرهای تجسمی. (مرزبان و…سروش)، کتاب آرایی در تمدن اسلامی. (نجیب مایل هروی. آستان قدس) کتابهای درسی هنرستان فنی و حرفه ای گروه هنر، مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم(اسمیت. سمیع­آذر. نشرنظر)، مقدمه ای بر اساطیر و  آیین های باستانی جهان(معصومی. حوزه هنری) مقدمه ای بر هنر هند. (کوماراسسوامی .ذکرگو. نشر ورق). نقاشی ایران از دیرباز تاکنون. (پاکباز. زرین و سیمین)، نمایش در ایران(بیضایی. روشنگران)، هنر اسلامی(کارل جی دوری. نصیریساولی)،هنر در گذر زمان، (هلن گاردنر. ترجمه فرامرزی. نشرآگاه)، هنرمدرن. (لینتون.رامین نشرنی). هنر ومعماری اسلامی. (هیلن براند. اردشیراشراقی. فرهنگستان هنر)، هنرهای ایران. (دبلیوفریه. مرزبان. فرزان روز).

این منابع اکثراً کتاب های مرجع در رشته هنر هستند، نه تنها حفظ آنها امکان پذیر نیست بلکه یک بار مطالعه آنها نیز امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد ما، یک جلسه مشاوره و استفاده از جزوات مؤسسه می باشد.

نقد ادبی هنری

نقدهنری)تری بارت)، مبانی نقد(ترجه طاهری) رویکرد های نقد(ترجمه طاهری) اسطوره(رولن بارت)،راه اندیشه(وایتهد)، مردان اندیشه (بریان مگی)، تاریخ فلسفه(کاپلستون)، اندیشه درپایاین هزاره دوم(ضمیران)- سرگذشت اندیشه(وایتهد)، سبک های هنری از امپرسیونیسم تا اینترنت، زیبایی شناسی، معمای مدرنیته(علی رامین)، انواع ادبی(شمیسا. میترا)، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی1و2(دکتر حاتم پیام­نور)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر. (جان لجت. حکیمی. خجسته)، تاریخ اساطیر ایران، (ژاله آموزگار، سمت)، تاریخ فلسفه ایرانی(علی اصغر حلبی زوار)، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی(حنا فاخوری و…آیتی) تفکر و زیبایی شناسی در ایران باستان و جهان اسلام.(نصرالله تسلیمی، رادنگار)، حقیقت و زیبایی.(احمدی. نشر مرکز) در آمدی تاریخی بر نظریه ادبی ازافلاطون تا بارت.(هارلند.گروه مترجمان نشرچشمه)، راهنمای نظریه های ادبی معاصر(رامان سلدن و… مخبر. طرح نو)، سیر حکمت در اروپا.(فروغی. زوار)، شرح اصطلاحات تصوف. (صادق گوهرین.زوار)، فرهنگ اصطلاحات ادبی. (سیما داد. مروارید)، فرهنگ اصطلاحات نقدادبی. (بهرام مقدادی. فکر روز)، فرهنگ تفسیری ایسم ها. (حاجی زاده .جامه داران)، مبانی نشانه شناسی. (دانیال چندلر. پارسا. حوزه هنری)، مبانی نقد ادبی.(گروه مولفین، فرزانه طاهری. نیلوفر)، مقدمه بر اساطیر و آیین­های باستانی جهان. (معصومی. حوزه هنری)، مقدمه ای بر هنر هند. (کوماراسوامی .ذکرگو.نشر ورق)، هنر مقدس (بورکهارت. ستاری.سروش)، هنر و زیبایی(ضمیران. نشر کانون)

این منابع اکثراً کتاب های مرجع در رشته هنر هستند، نه تنها حفظ آنها امکان پذیر نیست بلکه یک بار مطالعه آنها نیز امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد ما، یک جلسه مشاوره و استفاده از جزوات مؤسسه می باشد.

منابع پیشنهادی مؤسسه برای داوطلبانی که رشته آنها در مقطع کارشناسی هنر می باشد.

منابع نقد هنری و ادبی

نام کتاب نویسندهانتشارات
نقد ادبیدکتر زرین کوبامیرکبیر
تاریخچه نقد ادبیورنون هالروزبه
فنون و صناعات ادبیجلال الدین هماییهما
انواع ادبیدکتر سیروس شمسیافردوسی
مکتب های ادبیرضا سید حسینینگاه
مبانی فلسفه هنرآن شیردعلمی و فرهنگی
فن شعرارسطو- دکترزرین کوببنگاه ترجمه و نشر کتاب
تاریخ اساطیری ایراندکتر ژاله آموزگارسمت
تاریخ تحول نظم ونثر فارسیدکتر ذبیح الله صفاققنوس
کلیه فصل نامه های هنروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منابع تاریخ هنر و ادبیات ایران و جهان

نام کتابنویسندهانتشارات
کتاب درسی هنرستانمدرسه
خلاصه تاریخ هنرمرزبان
نقاشی ایرانیروئین پاکبازسیمین و زرین
دایرة المعارف هنرروئین پاکباز
جنبش های هنری قرن بیستمادوراد لوئی اسمیت     (ترجمه دکتر علیرضا سمیع آذر)نظر
در جستجوی زبان نوروئین پاکبازنگاه
معنی هنرهربرت ریدعلمی و فرهنگی
تاریخ هنره. و. جنسنانقلاب اسلامی
تاریخ هنر جهانارنست گمبریج- علی رامیننی
هنر در گذر زمانهلن گاردنر- محمد تقی فرامرزینگاه
خلاصه­ی تاریخ هنرپرویز مرزبانعلمی و فرهنگی
هنر مدرنتوربرت لینتن- علی رامیننی
مفاهیم و رویکردهای هنری در قرن بیستمادوارد لوسی اسمیت- دکتر سمیع آذرنظر
جهانی شدن و هنر جدیدادوارد لوسی اسمیت- دکتر سمیع آذرنظر
فرهنگ تصویری هنرحسن نساریهنر نو
نقاشی ایرانسید مهدی حسینیدانشگاه هنر
نقاشی ایرانبازیل گری _ عربعلی شروهعصر جدید
سیر تاریخ نقاشی ایرانترجمه محمد ایرانمنشامیرکبیر
سیر و صور نقاشی ایرانآرتور پوپ- یعقوب آژندمولی
نگاهی به هنر نقاشی ایراندکتر اکبر تجویدیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معماری ایران دورۀ اسلامیمحمد یوسف کیانیسمت
آشنایی با بناهای تاریخیکتاب درسی هنرستان رشته معماری
شاهکارهای هنر ایرانآرتور آپهام پوپفرانکلین
مبانی نظری هنرهای تجسمیدکتر حبیب ا..آیت الهیسمت
تاریخچه ه­ایی از طراحی گرافیکریچارد هولیس- سیما مشتاقی
فرهنگ طراحی گرافیکآلن وایزابل لیوینگ استون- فرهاد گشایش
فرهنگ هنر و هنرمندانپیترولینداموریروشنگران

* جهت دانلود فایل منابع اختصاصی پژوهش هنر اینجا کلیک کنید

لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ما به آن امتیاز بدهید:
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =