كنكور کارشناسی ارشد هنر

آزمون مرحله دوم

۱۱ خرداد ۱۳۹۸
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

آهنگسازی

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

آهنگسازی

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

ادبیات نمایشی

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

ادبیات نمایشی

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

ارتباط تصویری

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

ارتباط تصویری (گرافیک)

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

اسامی پذیرفته شدگان سال های گذشته کارشناسی ارشد

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

بازیگری

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

بازیگری

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

پژوهش هنر

۲۰ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

تصویر سازی

۲۰ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

تصویر سازی

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

تصویر متحرک (انیمیشن)

۷ تیر ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

تصویر متحرک (انیمیشن)

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

تهیه کنندگی

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

تولید سیما

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

رادیو

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

سینما

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

شرایط و ضوابط شرکت در کنکور هنر کارشناسی ارشد

۲۵ آبان ۱۳۹۷
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

صنایع دستی

۲۰ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

طراحی پارچه و لباس

۱۰ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

طراحی صنعتی

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

طراحی صنعتی

۲ فروردین ۷۷۷
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

عکاسی

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

فرش

۲۰ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

فلسفه هنر

۲۰ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

کادر آموزشی کارشناسی ارشد

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

کارگردانی

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

کارگردانی

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

مجموعه سایر رشته ها

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

مجموعه هنرهای موسیقی

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

۱۰ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

معرفی رشته های دانشگاهی

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

معرفی کنکور ارشد هنر

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

معرفی کنکور هنر

۹ فروردین ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع تخصصی پژوهش هنر

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع تخصصی سینما و ادبیات نمایشی

۷ تیر ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع تخصصی طراحی صنعتی

۳ اسفند ۱۳۹۲
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع تخصصی عکاسی

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع تخصصی عکاسی

۱۸ فروردین ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع تخصصی گرافیک

۲۳ مرداد ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع تخصصی نقاشی

۷ اسفند ۱۳۹۲
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

منابع دروس کارشناسی ارشد رشته های هنری

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

موسیقی شناسی

۱۹ شهریور ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

نقاشی

۲۹ دی ۱۳۹۱
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...

نقاشی

۱۱ مهر ۱۳۹۴
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ...
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ما به آن امتیاز بدهید:
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]