اعلام تاریخ برگزاری آزمون های سال 1395

 

_سنجش-_کنکور_هنر.jpg

سازمان سنجش در تاریخ 11 مردادماه 1395 درباره برگزاری کنکورهای سال جاری جدول زمان بندی زیر را منتشر کرد:

ردیف 
نام آزمون
تاریخ ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون

1
آزمون دکتری سال 1395(نوبت اول)
94/10/6
الی
 94/10/15

94/12/14

2
آزمون تحصیلات تکمیلی
(کارشناسی ارشد ناپیوسته)
سال 1395
 
94/9/16
الی
94/9/22

16و95/2/17

3
آزمون کارشناسی
سال 1395
94/11/11
الی 
94/11/18

24و95/4/25

4
آزمون دکتری سال 1395(نوبت دوم )
95/5/24
الی
95/5/30

95/8/7

 

 

0
0
0
s2sdefault