نفرات برتر آزمون جامع سوم سنجش 96/3/5

مؤسسه هونَر با افتخار اسامی رتبه های برتر خود را در آزمون جامع اول سنجش در تاریخ 96/3/5 را اعلام می کند:

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه در کشور
1 وحید رحیمی 67
2 محمدامین افتخاری 74
3 ثمین جعفری 91
4 امین مشهدی عباسی 142
5 مهرانه سلیمیان 178
6 سارا رئیس میرزایی 198

ادبیات

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه در کشور
روژین احمدی 14
2 ثمین جعفری 18
3 سارا رئیس میرزایی 115
4 مهدیه زینلیان 130
5 محمدامین افتخاری 178
6 مهرانه سلیمیان 194

عربی

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه در کشور
1 مهرانه سلیمیان 35
2 ثمین جعفری 50
3 امین مشهدی عباسی 83
4 وحید رحیمی 138
5 نگار محمدی 138
6 کیمیا جمالی 166
7 فاطمه احمدی 182
8 مجتبی شصتی 194

دین و زندگی

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه در کشور
روژین احمدی 8
2 ثمین جعفری 74
3 پویا میرحسینی 83
4 فاطمه احمدی 115
5 امین مشهدی عباسی 130
6 مهرانه سلیمیان 135

زبان انگلیسی

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه در کشور
1 ثمین جعفری 8
2 پویا میرحسینی 8
3 محمدامین افتخاری 8
4 وحید رحیمی 48
5 سارا رئیس میرزایی 148

 درک عمومی هنر

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه در کشور
1 امین مشهدی عباسی 194
2 ثمین جعفری 46
3 سارا رئیس میرزایی 77
4 امیرحسین راست کردار 159
5 علیرضا قهرمانی 160

درک عمومی ریاضی و فیزیک

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه در کشور
1 وحید رحیمی 10
2 سارا رئیس میرزایی 15
3 ثمین جعفری 20
4 ثمین جعفری 36
5 امیرحسین راست کردار 74
6 محمدامین افتخاری 89
7 وحید رحیمی 128
8 محمدامین افتخاری 143
9 کیمیا جمالی 154
10 محمد مهدی تک فلاح  153
11 عسل عباس پور 168
12 امین مشهدی عباسی 177
13 مهدیه زینلیان 196
14 مهرانه سلیمیان 198

ترسیم فنی

ردیف  نام و نام خانوادگی   رتبه در کشور
1 علیرضا قهرمانی 24
2 ثمین جعفری 24
3 فریبرز غلام نژاد 65
4 فاطمه روزبهانی 73
5 کیمیا جمالی 89
6 مهدیه زینلیان 101
7 سارا رئیس میرزایی 101
8 مجتبی شصتی 101
9 فرزانه بدرنیا 114
10 وحید رحیمی 114
11 شیوا پوررضایی 132
12 محمدامین افتخاری 158

خلاقیت تصویری

ردیف  نام و نام خانوادگی   رتبه در کشور
وحیدرحیمی 73
فریبرز غلام نژاد 163

                                                                             

خلاقیت نمایشی

ردیف  نام و نام خانوادگی   رتبه در کشور
1 وحید رحیمی 1
2 محمدامین افتخاری 38
3 مهرانه سلیمیان 95
4 علیرضا قهرمانی 176

 خلاقیت موسیقی

ردیف  نام و نام خانوادگی   رتبه در کشور
1 محمدامین افتخاری 37
2 روژین احمدی 51
3 مجتبی شصتی 87
4 امین مشهدی عباسی 95
5 سهیل توکلی 151
6 مهرانه سلیمیان 164
7 وحید رحیمی 190

خواص مواد

ردیف  نام و نام خانوادگی   رتبه در کشور
1 مژده دباغ 75
2 پویا میرحسینی 106
3 روژین احمدی 159
4 سارا رئیس میرزایی 196
0
0
0
s2sdefault