منابع تخصصی گرافیک

* برای انتخاب منابع اصلی و گلچین شده (در صورتی که دارای مدرک کارشناسی مرتبط و غیرمرتبط با این رشته می باشید) و مشاوره فوق تخصصی با نفرات برتر کنکورهای سراسری سنوات گذشته، و یا استفاده از جزوات طبقه­ بندی شده و تخصصی می­ توانید با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.

منابع پیشنهادی مؤسسه برای داوطلبانی که رشته آنها در مقطع کارشناسی هنر نمی باشد.

زبان تخصصی هنر

Media Arts -Visual Arts- English for the students of humanities
(انتشارات سمت)

میدانیم خواندن این منابع کار آسانی نیست، برای اطلاع دقیق و استفاده درست از این منابع حتماً قبل از خریداری این کتاب ها یک جلسه مشاوره با مشاورین مؤسسه تنظیم نمایید.

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

ایران باستان( پیرنیا)، هنر و تمدن بین النهرین(یوسف مجیدزاده)، هنرهای ایران، تاریخ معماری اسلامی  (محمدیوسف کیانی)، معماری اسلامی(پوپ)، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز(رویین پاکباز)، سیر و صور نقاشی(پوپ)، هنر اسلامی(بورکهارت)، تاریخ هنر جهان، هنر در گذر زمان،32 هزار سال تاریخ هنر، دایره المعارف هنر، سبک های هنری جهان، فنون و صناعات ادبی(استاد همایی)، سبک شناسی نظم(شمیسا) سبک شناسی(بهار)، تاریخ ادبیات در ایران(دکترصفا)، انواع ادبی (شمیسا)، بدیع وبیان(شمیسا)، حماسه سرایی در ایران(دکتر صفا)، مکتب های ادبی(رضاسید حسینی)، راهنمای نظریه ادبی معاصر، دانشنامه نظریه ادبی، فرهنگ اساطیر ایران و روم، تاریخ ادبیات جهان، نشانه شناسی کاربردی، تاریخ هنر مدرن، فنون وصناعات ادبی(استادهمایی)، جزوات تاریخ هنر ایران، تاریخ هنرجهان، تاریخ ادبیات ایران، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی 1و2. (دکتر حاتم پیام نور)، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی(کتاب آرایی). رهنورد.سمت) تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی(نگارگری). رهنورد.سمت)، خلاصه تاریخ هنر(مرزبان.علمی و فرهنگی)، دایره المعارف هنر. (پاکباز.فرهنگ معاصر)، در جستجوی زبان نو(پاکباز.نگاه)، سبک شناسی معماری ایرانی(پیرنیا.پژوهنده)، سبکهای هنری از امپرسیونیسم تا اینترنت. (نصرالله تسلیمی). حکایت قلم نوین. فرهنگ مصورهنرهای تجسمی. (مرزبان و...سروش)، کتاب آرایی در تمدن اسلامی. (نجیب مایل هروی. آستان قدس) کتابهای درسی هنرستان فنی و حرفه ای گروه هنر، مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم(اسمیت. سمیع­آذر. نشرنظر)، مقدمه ای بر اساطیر و  آیین های باستانی جهان(معصومی. حوزه هنری) مقدمه ای بر هنر هند. (کوماراسسوامی .ذکرگو. نشر ورق). نقاشی ایران از دیرباز تاکنون. (پاکباز. زرین و سیمین)، نمایش در ایران(بیضایی. روشنگران)، هنر اسلامی(کارل جی دوری. نصیریساولی)،هنر در گذر زمان، (هلن گاردنر. ترجمه فرامرزی. نشرآگاه)، هنرمدرن. (لینتون.رامین نشرنی). هنر ومعماری اسلامی. (هیلن براند. اردشیراشراقی. فرهنگستان هنر)، هنرهای ایران. (دبلیوفریه. مرزبان. فرزان روز).

این منابع اکثراً کتاب های مرجع در رشته هنر هستند، نه تنها حفظ آنها امکان پذیر نیست بلکه یک بار مطالعه آنها نیز امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد ما، یک جلسه مشاوره و استفاده از جزوات مؤسسه می باشد.

نقد ادبی هنری

نقدهنری)تری بارت)، مبانی نقد(ترجه طاهری) رویکرد های نقد(ترجمه طاهری) اسطوره(رولن بارت)،راه اندیشه(وایتهد)، مردان اندیشه (بریان مگی)، تاریخ فلسفه(کاپلستون)، اندیشه درپایاین هزاره دوم(ضمیران)- سرگذشت اندیشه(وایتهد)، سبک های هنری از امپرسیونیسم تا اینترنت، زیبایی شناسی، معمای مدرنیته(علی رامین)، انواع ادبی(شمیسا. میترا)، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی1و2(دکتر حاتم پیام­نور)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر. (جان لجت. حکیمی. خجسته)، تاریخ اساطیر ایران، (ژاله آموزگار، سمت)، تاریخ فلسفه ایرانی(علی اصغر حلبی زوار)، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی(حنا فاخوری و...آیتی) تفکر و زیبایی شناسی در ایران باستان و جهان اسلام.(نصرالله تسلیمی، رادنگار)، حقیقت و زیبایی.(احمدی. نشر مرکز) در آمدی تاریخی بر نظریه ادبی ازافلاطون تا بارت.(هارلند.گروه مترجمان نشرچشمه)، راهنمای نظریه های ادبی معاصر(رامان سلدن و... مخبر. طرح نو)، سیر حکمت در اروپا.(فروغی. زوار)، شرح اصطلاحات تصوف. (صادق گوهرین.زوار)، فرهنگ اصطلاحات ادبی. (سیما داد. مروارید)، فرهنگ اصطلاحات نقدادبی. (بهرام مقدادی. فکر روز)، فرهنگ تفسیری ایسم ها. (حاجی زاده .جامه داران)، مبانی نشانه شناسی. (دانیال چندلر. پارسا. حوزه هنری)، مبانی نقد ادبی.(گروه مولفین، فرزانه طاهری. نیلوفر)، مقدمه بر اساطیر و آیین­های باستانی جهان. (معصومی. حوزه هنری)، مقدمه ای بر هنر هند. (کوماراسوامی .ذکرگو.نشر ورق)، هنر مقدس (بورکهارت. ستاری.سروش)، هنر و زیبایی(ضمیران. نشر کانون)

این منابع اکثراً کتاب های مرجع در رشته هنر هستند، نه تنها حفظ آنها امکان پذیر نیست بلکه یک بار مطالعه آنها نیز امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد ما، یک جلسه مشاوره و استفاده از جزوات مؤسسه می باشد.

مبانی نظری عکاسی

*داستان عکاسی(مایکل لنگفرود.رضانبوی)، *سیر تحول عکاسی(دکتر محمد ستاری)، نقدعکس(تری برت-اسماعیل عباسی). عکاسان بزرگ جهان(بریان کو-پیروزسیار)، نگاهی به عکسها(فرشید آذرنگ)، تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام درایران(یحیی ذکا)، ناصرالدین شاه عکاس(محمدرضاطهماسب پور)، *عکاسان و عکاسی(مجموعه مقالات- سروش)، ایتالیایی و عکاسی در ایران(محمدرضا طهماسب پور. نشرقو) از نقره و نور(محمدرضا طهماسب پور)، تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان(شهریار خوانساری)، نگاهی به عکسها(فرشید آذرنگ)، عکاسی(مختصر و مفید)- مهران مهاجر، بیگانگی و تن(مهران مهاجر)، اتاق روشن(فرشید آذرنگ)، بحران واقعیت(مسعود ابراهیمی مقدم و مریم لدنی)، سرگذشت و پیدایش عکاسی(پیروز سیار)، کلمات عکاسی(حسن خوب دل و کریم متقی)درباره عکاسی(مجیداخگر)، عکاسی قرن بیستم (حسین نیر) نشانه شناسی عکاسی(مهدی مقیم نژاد)، فرهنگ عکاسی (رعنا جوادی)

مطالعه کتاب های ستاره دار برای کسب اطلاعات اولیه درباره عکاسی به داوطلبینی که رشته آنها هنر نمی باشد، توصیه می شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قبل از خریداری کتاب ها می توانید از  یک جلسه مشاوره  بهرمند شوید.


منابع پیشنهادی مؤسسه برای داوطلبانی که رشته آنها در مقطع کارشناسی هنر می باشد.

منابع نقد هنری و ادبی

نام کتاب نویسنده انتشارات
نقد ادبی دکترزرین کوب امیرکبیر
تاریخچه نقد ادبی ورنون هال روزبه
فنون و صناعات ادبی جلال الدین همایی هما
انواع ادبی دکتر سیروس شمسیا فردوسی
مکتب های ادبی رضا سید حسینی نگاه
مبانی فلسفه هنر آن شیرد علمی و فرهنگی
فن شعر ارسطو- دکترزرین کوب بنگاه ترجمه و نشر کتاب
تاریخ اساطیری ایران دکتر ژاله آموزگار سمت
تاریخ تحول نظم ونثر فارسی دکتر ذبیح الله صفا ققنوس
کلیه فصل نامه های هنر - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منابع تاریخ هنر و ادبیات ایران و جهان

نام کتاب نویسنده انتشارات
کتاب درسی هنرستان - مدرسه
خلاصه تاریخ هنر مرزبان -
نقاشی ایرانی روئین پاکباز سیمین و زرین
دایرة المعارف هنر روئین پاکباز -
جنبش های هنری قرن بیستم ادوراد لوئی اسمیت     (ترجمه دکتر علیرضا سمیع آذر) نظر
در جستجوی زبان نو روئین پاکباز نگاه
معنی هنر هربرت رید علمی و فرهنگی
تاریخ هنر ه. و. جنسن انقلاب اسلامی
تاریخ هنر جهان ارنست گمبریج- علی رامین نی
هنر در گذر زمان هلن گاردنر- محمد تقی فرامرزی نگاه
خلاصه­ی تاریخ هنر پرویز مرزبان علمی و فرهنگی
هنر مدرن توربرت لینتن- علی رامین نی
مفاهیم و رویکردهای هنری در قرن بیستم ادوارد لوسی اسمیت- دکتر سمیع آذر نظر
جهانی شدن و هنر جدید ادوارد لوسی اسمیت- دکتر سمیع آذر نظر
فرهنگ تصویری هنر حسن نساری هنر نو
نقاشی ایران سید مهدی حسینی دانشگاه هنر
نقاشی ایران بازیل گری _ عربعلی شروه عصر جدید
سیر تاریخ نقاشی ایران ترجمه محمد ایرانمنش امیرکبیر
سیر و صور نقاشی ایران آرتور پوپ- یعقوب آژند مولی
نگاهی به هنر نقاشی ایران دکتر اکبر تجویدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معماری ایران دورۀ اسلامی محمد یوسف کیانی سمت
آشنایی با بناهای تاریخی کتاب درسی هنرستان رشته معماری -
شاهکارهای هنر ایران آرتور آپهام پوپ فرانکلین
مبانی نظری هنرهای تجسمی دکتر حبیب ا..آیت الهی سمت
تاریخچه ه­ایی از طراحی گرافیک ریچارد هولیس- سیما مشتاقی -
فرهنگ طراحی گرافیک آلن وایزابل لیوینگ استون- فرهاد گشایش  
فرهنگ هنر و هنرمندان پیترولینداموری روشنگران

مبانی نظری عکاسی

داستان عکاسی(مایکل لنگفرود.رضانبوی)، سیر تحول عکاسی(دکتر محمد ستاری)، نقدعکس(تری برت-اسماعیل عباسی). عکاسان بزرگ جهان(بریان کو-پیروزسیار)، نگاهی به عکسها(فرشید آذرنگ)، تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام درایران(یحیی ذکا)، ناصرالدین شاه عکاس(محمدرضاطهماسب پور)، عکاسان و عکاسی(مجموعه مقالات- سروش)، ایتالیایی و عکاسی در ایران(محمدرضا طهماسب پور. نشرقو) از نقره و نور(محمدرضا طهماسب پور)، تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان(شهریار خوانساری)، نگاهی به عکسها(فرشید آذرنگ)، عکاسی(مختصر و مفید)- مهران مهاجر، بیگانگی و تن(مهران مهاجر)، اتاق روشن(فرشید آذرنگ)، بحران واقعیت(مسعود ابراهیمی مقدم و مریم لدنی)، سرگذشت و پیدایش عکاسی(پیروز سیار)، کلمات عکاسی(حسن خوب دل و کریم متقی)درباره عکاسی(مجیداخگر)، عکاسی قرن بیستم (حسین نیر) نشانه شناسی عکاسی(مهدی مقیم نژاد)، فرهنگ عکاسی (رعنا جوادی)

* جهت دانلود منابع اختصاصی گرافیک اینجا کلیک کنید

0
0
0
s2sdefault

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر خود را اعلام می نماید

بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید‫.‬ البته بدون ثبت نام هم می توانید نظر و یا سؤال خود را ثبت کنید‫.‬ )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت