طراحی صنعتی

نوع درس مباحث درس هیئت علمی
زبان زبان عمومی و تخصصی دکتر بیگلری

 

 

 

دروس تخصصی

مبانی نظری طراحی صنعتی

دکتر مقدسی

و هیأت علمی مؤسسه

تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان

دکتر مقدسی

مواد، ساخت و تولید

مهندس ذاکر

مباحث فنی

خانم نقدی

0
0
0
s2sdefault