مقدمه

سینما هنری است مبتنی بر ضبط تصویر حوادث و ترکیب خاص و عرضه آنها توام با صدا که با طرح مفاهیم گوناگون به صورت بیانی ویژه در عرضه هنرها تجلی می کند. نوع و کیفیت ارتباط این رشته با سایر رشته های هنری به گونه ای است که می تواند از همه آن ها به صورت کمکی سود جوید. سینما با طرح مجموعه ای ترکیبی از تصاویر و اصوات و با درنظر داشتن اصول حاکم بر این هنرها، به بیانی دست می یابد که خاص هنر سینما است.

 هنر سینما از نظر محتوا مبتنی بر زمینه های گوناگون علوم انسانی ، علوم ارتباطات ، ادبیات و رشته های مختلف هنری بوده و از نظر تکنیکی ازمباحث فیزیک صوت ، شیمی ، مکانیک و الکترونیک استفاده می کند.کارشناسی سینما یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تأمین افراد متعهد و متخصص دراین رشته است تا نیازهای روزافزون جامعه رادر زمینه های مختلف هنر سینما پاسخگو باشد.  این رشته دارای 4 گرایش تدوین، فیلمنامه نویسی، کارگردانی وفیلمبرداری است.

 

زمینه های شغلی

  1. همکاری با گروه ها و مؤسسات تولید فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی به عنوان کارگردان یا دستیار کارگردان ، تهیه کننده ، فیلم نامه نویس ، مدیر فیلم برداری یا فیلم بردار ، کارشناس تدوین ، طراح صحنه ، بازیگر و..
  2. تدریس موارد فوق در کلاس های آزاد آموزش سینما .
  3. مدیریت و برنامه ریزی یا ارزشیابی فعالیت های هنری و آموزشی مرتبط با سینما .
  4. مجری یا گوینده در برنامه های تلویزیون .
  5. همکاری با سازمان های دولتی مثل صدا و سیما .
  6. مدیریت سینما ها و سالن های نمایشی و اماکن مشابه .

درس های این رشته در طول تحصیل

دروس مشترک در گرایش های مختلف سینما:
فرهنگ عامه، آشنایی با هنر در تاریخ1و2، آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان،آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان، آشنایی با هنرهای تجسمی، تاریخ فلسفه، جامعه شناسی، موسیقی ، اصول و مبانی ارتباطات ، طراحی مقدماتی ، تمثیل شناسی، روانشناسی، تاریخ اجتماعی ایران ، تاریخ اجتماعی جهان، شناخت رنگ، معماری ، ریتم در هنرها ، تاریخ سینما، عکاسی، گزارش نویسی، مبانی هنرهای نمایشی ، اصول فیلمنامه نویسی، اصول فیلمبرداری، مبانی تدوین، اصول کارگردانی.

دروس تخصصی گرایش تدوین:
صدا، لابراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرک ، مستندسازی ، تولید برنامه های تلویزیونی، آشنایی با سبک های سینمایی، موسیقی فیلم، تدوین ، موسیقی، تئوری های تدوین، ترکیب بندی تصویر، شناخت تحلیلی تدوین، پروژه نهایی.

دروس تخصصی گرایش فیلمنامه نویسی:
آشنایی با متون نمایشی فیلم، تحلیل فیلم، سبک های ادبی جهان،شخصیت شناسی، تاریخ ادبیات نمایشی، داستان نویسی ، فیلمنامه نویسی، آشنایی با شعر در ایران و جهان، قصه در ادیان، آشنایی با ادبیات کودکان ، نمایشنامه نویسی، تحلیل فیلمنامه، تصویرنامه نویسی، پروژه نهایی.
دروس تخصصی گرایش کارگردانی:

صدا، لابراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرک ، آشنایی با متون نمایشی ، مستندسازی ، تحلیل فیلم ، تولید برنامه های تلویزیونی ، آشنایی با سبک های سینمایی ، موسیقی فیلم، جلوه های خاص، اصول بازیگری، کارگردانی، شیوه های رهبری بازیگر ، مدیریت تولید، پروژه نهایی.

دروس تخصصی گرایش فیلمبرداری:
صدا، لابراتوار فیلم، تحلیل فیلم، جلوه های خاص، فیزیک نور و عدسی، شناخت ابزار فیلمبرداری، فیلمبرداری در نقاشی متحرک، فیلمبرداری، شناخت موادخام، پرسپکتیو رنگ و نور ، نورپردازی، ترکیب بندی تصویر، گریم، تصویربرداری، پروژه نهایی