مقدمه : میگویند “زئوس” و “پاراسیو” ازمعروفترین نقاشان یونان باستان بودند و با یکدیگر رقابت داشتند. روزی آنهادر یک مسابقه نقاشی در حضور مردم شرکت کردند تا بهترین نقاش یونانی انتخاب شود. “زئوس” روی تابلوی خود یک خوشه انگور کشید و در این کار چنان مهارتی از خود نشان داد که پرندگان به تصور آنکه خوشه انگور واقعی است، به سوی آن هجوم آوردند. “پاراسیو” نیز برای نشان دادن نقاشی اش از رقیب خود دعوت کرد تا پرده نقاشی را کنار بزند اما وقتی زئوس برای کنار زدن پرده نقاشی جلو رفت، متوجه شد که پردهای وجود ندارد بلکه “پاراسیو” خود پرده را نقاشی کرده است و در نتیجه همگان برتری پاراسیو را به رسمیت شناختند .

 این داستان را بسیاری از ما به عنوان اوج قدرت یک نقاش در خلق یک شاهکار هنری شنیده ایم اما آیا نقاشی یعنی همین؟ آیا هنر نقاش این است که آنچنان ماهرانه طبیعت را تقلید کند که حتی خود طبیعت را نیز به اشتباه بیندازد؟ در این صورت چگونه میتوان به نگاره های دیوارهای غارها یا آثار هنرمندان مدرن، نقاشی گفت؟

استادان و هنرمندان نقاشی بر خلاف نظر افرادی که نقاشی را فتوکپی طبیعت میدانند، معتقدند که نقاشی هنری است که در پیوند با اندیشه،جهان بینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل می گیرد و معنا و مفهوم پیدا میکند و نهایتاً در غالب تصویر بیان می گردد. البته براساس این تعریف نمیتوان تعریف نقاشی را با هنرهای تجسمی دیگر مانند گرافیک یا طراحی مشخص نمود و این به دلیل آن است که امروزه مرز بین بسیاری از هنرها شکسته شده است و نمی توان با خط کش لغات، حیطه یک هنر را تعیین کرد.

 رشته نقاشی فضایی را ایجاد می کند که هر دانشجوی خلاق متناسب با توان، سلیقه، دانش و ذهنیت خویش، دنیای خاص آفرینندگی خود را در آن می یابد و در نتیجه می تواند آثاری را خلق کند که باعث تحول خود و در مرحله بعد جامعه اش گردد. این رشته به آموزش سبک های برجسته نقاشی معاصر ایران و جهان می پردازد و در کنار آن دانشجویان دروسی مثل طراحی، اطلاعات و مبانی هنرهای تجسمی، تاریخ هنر و تاریخ عمومی نقاشی را می گذرانند. یک دانشجوی رشته نقاشی در طی تحصیل در دانشگاه می آموزد که خوب ببیند، تحلیل کند، دانش خود را وسعت ببخشد و آنچه را که یاد گرفته است در سطوح مختلف اشاعه دهد. به همین دلیل اگر فردی قریحه و ذوق نقاشی نداشته باشد، با ورود به رشته نقاشی فقط یکسری اطلاعات به دست می آورد و بازدهی نخواهد داشت.

توانایی های لازم :
دانشجوی رشته نقاشی باید ویژگی های جسمی و روحی خاصی داشته باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد و به همین دلیل نیز آزمون نقاشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به صورت نیمه متمرکز برگزار میشود . یعنی پیش از ورود به دانشگاه استعداد و خلاقیت داوطلب در یک آزمون عملی سنجیده میشود تا بهترین و توانمندترین داوطلبان وارد دانشگاه گردند.
از سوی دیگر نقاش یعنی : خلاق ،
یعنی آفریننده ، یعنی کسی که از مرز بایدها و نبایدها میگذرد تا طرحی نو دراندازد و به همین دلیل نمی توان به او دستور داد که چگونه باش و از چه راهی برو تا موفق شوی. در واقع یک نقاش نمی تواند در چهارچوبی مشخص و معین محدود گردد. و بالاخره باید گفت که هنر نقاشی مثل هر هنر دیگری  هوش، نبوغ و شعور فراوان نیاز دارد.

زمینه ی شغلی :

1.        آموزش و طراحی و نقاشی (در مدارس ، هنرستان های دولتی و بخش خصوصی ، خانه های فرهنگ ، فرهنگسراها ، کلاس های آزاد هنری و آموزشگاه های هنری)

2.        آموزش مبانی هنرهای تجسمی (در مدارس ، هنرستان های دولتی و بخش خصوصی ، خانه های فرهنگ ، فرهنگسراها ، کلاس های آزاد هنری و آموزشگاه های هنری)

3.        طراحی و نقاشی بر دیوارهای مکان های مختلف .

4.        تصویر سازی برای متون مربوط به کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان .

5.        تولید تابلوهای نقاشی برای تزئین مکان های مختلف .

6.        نقاشی بر روی آثار صنایع دستی .

درس های این رشته در طول تحصیل   :
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی نقاشی 160 واحد به شرح زیراست:
دروس عمومی 39 واحد
دروس پایه 32 واحد
دروس اصلی 32 واحد

دروس :  آشنایی با رشته‌های هنری معاصر ، آشنایی با هنر در تاریخ 1 ، آشنایی با هنر در تاریخ 2 ، آشنایی با هنر سنتی ایران ، انسان . طبیعت . طراحی ، تاریخ اسلام ، تاریخ عمومی نقاشی 1و 2 و 3 و 4 ، تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی ، تربیت بدنی ، تعلیم و تربیت در اسلام ، روش آموزش هنر در مدارس ، ریاضیات پایه و مقدمات آمار ، زبان خارجی 1 و 2 ، طراحی و پرسپکتیو روی سطوح بزرگ مستوی وغیر مستوی ، طرح عملی جامع نقاشی دیواری ، طرح و رساله نهایی ، مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2 ، مرمت آثار نقاشی ، مرمت نقاشی دیواری ، هندسه نقوش در صنایع دستی ایران1و 2 ، هنر و تمدن اسلامی 1و 2 ، کارگاه چاپهای دستی 1 ، حجم سازی ، کارگاه طراحی سطح دو 1و 2 و 3 ، کارگاه طراحی سطح سه 1و 2و 3 ، کارگاه عکاسی پایه 1و 2 ، کارگاه نقاشی دیواری سطح دو 1و 2و 3 ، کارگاه نقاشی دیواری سطح سه 1و 2 و …

نقاشیکمينه

 

مقدمه : میگویند “زئوس” و “پاراسیو” ازمعروفترین نقاشان یونان باستان بودند و با یکدیگر رقابت داشتند. روزی آنهادر یک مسابقه نقاشی در حضور مردم شرکت کردند تا بهترین نقاش یونانی انتخاب شود. “زئوس” روی تابلوی خود یک خوشه انگور کشید و در این کار چنان مهارتی از خود نشان داد که پرندگان به تصور آنکه خوشه انگور واقعی است، به سوی آن هجوم آوردند. “پاراسیو” نیز برای نشان دادن نقاشی اش از رقیب خود دعوت کرد تا پرده نقاشی را کنار بزند اما وقتی زئوس برای کنار زدن پرده نقاشی جلو رفت، متوجه شد که پردهای وجود ندارد بلکه “پاراسیو” خود پرده را نقاشی کرده است و در نتیجه همگان برتری پاراسیو را به رسمیت شناختند .

 این داستان را بسیاری از ما به عنوان اوج قدرت یک نقاش در خلق یک شاهکار هنری شنیده ایم اما آیا نقاشی یعنی همین؟ آیا هنر نقاش این است که آنچنان ماهرانه طبیعت را تقلید کند که حتی خود طبیعت را نیز به اشتباه بیندازد؟ در این صورت چگونه میتوان به نگاره های دیوارهای غارها یا آثار هنرمندان مدرن، نقاشی گفت؟

استادان و هنرمندان نقاشی بر خلاف نظر افرادی که نقاشی را فتوکپی طبیعت میدانند، معتقدند که نقاشی هنری است که در پیوند با اندیشه،جهان بینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل می گیرد و معنا و مفهوم پیدا میکند و نهایتاً در غالب تصویر بیان می گردد. البته براساس این تعریف نمیتوان تعریف نقاشی را با هنرهای تجسمی دیگر مانند گرافیک یا طراحی مشخص نمود و این به دلیل آن است که امروزه مرز بین بسیاری از هنرها شکسته شده است و نمی توان با خط کش لغات، حیطه یک هنر را تعیین کرد.

 رشته نقاشی فضایی را ایجاد می کند که هر دانشجوی خلاق متناسب با توان، سلیقه، دانش و ذهنیت خویش، دنیای خاص آفرینندگی خود را در آن می یابد و در نتیجه می تواند آثاری را خلق کند که باعث تحول خود و در مرحله بعد جامعه اش گردد. این رشته به آموزش سبک های برجسته نقاشی معاصر ایران و جهان می پردازد و در کنار آن دانشجویان دروسی مثل طراحی، اطلاعات و مبانی هنرهای تجسمی، تاریخ هنر و تاریخ عمومی نقاشی را می گذرانند. یک دانشجوی رشته نقاشی در طی تحصیل در دانشگاه می آموزد که خوب ببیند، تحلیل کند، دانش خود را وسعت ببخشد و آنچه را که یاد گرفته است در سطوح مختلف اشاعه دهد. به همین دلیل اگر فردی قریحه و ذوق نقاشی نداشته باشد، با ورود به رشته نقاشی فقط یکسری اطلاعات به دست می آورد و بازدهی نخواهد داشت.

 

توانایی های لازم :
دانشجوی رشته نقاشی باید ویژگی های جسمی و روحی خاصی داشته باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد و به همین دلیل نیز آزمون نقاشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به صورت نیمه متمرکز برگزار میشود . یعنی پیش از ورود به دانشگاه استعداد و خلاقیت داوطلب در یک آزمون عملی سنجیده میشود تا بهترین و توانمندترین داوطلبان وارد دانشگاه گردند.
از سوی دیگر نقاش یعنی : خلاق ،
یعنی آفریننده ، یعنی کسی که از مرز بایدها و نبایدها میگذرد تا طرحی نو دراندازد و به همین دلیل نمی توان به او دستور داد که چگونه باش و از چه راهی برو تا موفق شوی. در واقع یک نقاش نمی تواند در چهارچوبی مشخص و معین محدود گردد. و بالاخره باید گفت که هنر نقاشی مثل هر هنر دیگری  هوش، نبوغ و شعور فراوان نیاز دارد.

زمینه ی شغلی :

1. آموزش و طراحی و نقاشی (در مدارس ، هنرستان های دولتی و بخش خصوصی ، خانه های فرهنگ ، فرهنگسراها ، کلاس های آزاد هنری و آموزشگاه های هنری)

2. آموزش مبانی هنرهای تجسمی (در مدارس ، هنرستان های دولتی و بخش خصوصی ، خانه های فرهنگ ، فرهنگسراها ، کلاس های آزاد هنری و آموزشگاه های هنری)

3. طراحی و نقاشی بر دیوارهای مکان های مختلف .

4. تصویر سازی برای متون مربوط به کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان .

5. تولید تابلوهای نقاشی برای تزئین مکان های مختلف .

6. نقاشی بر روی آثار صنایع دستی .

درس های این رشته در طول تحصیل   :
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی نقاشی 160 واحد به شرح زیراست:
دروس عمومی 39 واحد
دروس پایه 32 واحد
دروس اصلی 32 واحد

دروس :  آشنایی با رشته‌های هنری معاصر ، آشنایی با هنر در تاریخ 1 ، آشنایی با هنر در تاریخ 2 ، آشنایی با هنر سنتی ایران ، انسان . طبیعت . طراحی ، تاریخ اسلام ، تاریخ عمومی نقاشی 1و 2 و 3 و 4 ، تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی ، تربیت بدنی ، تعلیم و تربیت در اسلام ، روش آموزش هنر در مدارس ، ریاضیات پایه و مقدمات آمار ، زبان خارجی 1 و 2 ، طراحی و پرسپکتیو روی سطوح بزرگ مستوی وغیر مستوی ، طرح عملی جامع نقاشی دیواری ، طرح و رساله نهایی ، مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2 ، مرمت آثار نقاشی ، مرمت نقاشی دیواری ، هندسه نقوش در صنایع دستی ایران1و 2 ، هنر و تمدن اسلامی 1و 2 ، کارگاه چاپهای دستی 1 ، حجم سازی ، کارگاه طراحی سطح دو 1و 2 و 3 ، کارگاه طراحی سطح سه 1و 2و 3 ، کارگاه عکاسی پایه 1و 2 ، کارگاه نقاشی دیواری سطح دو 1و 2و 3 ، کارگاه نقاشی دیواری سطح سه 1و 2 و …