_موسوی-_درک_عمومی_هنر.JPG درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری استاد محمد موسوی

فارغ التحصیل کارشناسی نمایشی از دانشگاه تهران
18 سال سابقه تدریس موفق در بهترین آموزشگاه های کشور
تالیف کتاب درک عمومی هنر
تالیف کتاب خلاقیت تصویری
تالیف کتاب گنجینه کتاب
از اعضا نویسندگان کتاب های درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری قلم چی

_مشیدی-_درک_عمومی_ریاضی_و_فیزیک.jpg درک عمومی ریاضی و فیزیک استاد رحمت مشیدی

فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه امیرکبیر
15 سال سابقه تدریس موفق در بهترین آموزشگاه های کشور
تالیف کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک انتشارات سه استاد
تالیف کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک انتشارات کارنامه کتاب
تالیف کتاب تست درک عمومی ریاضی و فیزیک انتشارات کارنامه کتاب
از اعضا نویسندگان کتاب های درک عمومی ریاضی و فیزیک قلم چی

_فرضی_پور-_خلاقیت_نمایشی.JPG خلاقیت نمایشی استاد حسن فرضی پور و حامد امرایی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تهیه کنندگی نمایش از دانشگاه صدا و سیما
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا
فارغ التحصیل کارشناسی بازیگری از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا
7 سال سابقه تدریس موفق در بهترین آموزشگاه های کشور
مدرس دانشگاه دامغان و دانشگاه علمی – کاربردی
رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد 1387 (در تمامی گرایش های نمایشی)
رتبه 1 کارگردانی در کنکور
کارشناسی ارشد

رتبه 18 کنکور سراسری سال 1382
تالیف کتاب در جست و جوی یوگن (تاریخ تحلیلی ادبیات نمایشی ژاپن)

_کثیری_فر-_ترسیم_فنی-_خلاقیت_موسیقی.jpg ترسیم فنی و خلاقیت موسیقی استاد مسعود کثیری فر

فارغ التحصیل کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا
8 سال سابقه تدریس موفق در بهترین آموزشگاه های کشور
رتبه 1 کنکور سراسری سال 1383
رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد 1387 (طراحی صنعتی)
عضو بنیاد ملی نخبگان
عضو سازمان استعداد درخشان
تالیف جزوات سازشناسی ایرانی و موسیقی دانان ایران و جهان

_ذاکر-_خواص_مواد.JPG خواص مواد استاد وحید ذاکر

فارغ التحصیل مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت
14 سال سابقه تدریس موفق در بهترین آموزشگاه های کشور
تالیف کتاب تست و درس نامه خواص مواد انتشارات چهارسوی هنر