کنکور کارشناسی هنر

تحلیل ترسیم فنی

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
برای تحلیل درس ترسیم فنی که از مهم ترین دروس کنکور هنر برای زیر گروه 2 می باشد و دارای ...

تحلیل درک عمومی ریاضی و فیزیک

مهر ۲۵, ۱۳۹۷
برای تحلیل درس درک عمومی ریاضی و فیزیک که از مهم ترین دروس کنکور هنر برای زیر گروه 2 می ...

تحلیل درک عمومی هنر

مهر ۱۳, ۱۳۹۷
برای تحلیل درس درک عمومی هنر که از مهم ترین دروس کنکور هنر می باشد و دارای ضریب بالایی است ...

کارنامه نفرات برتر

تیر ۱۰, ۱۳۹۲
در جدول زیر میتوانید کارنامه تعدادی از نفرات برتر کنکور کارشناسی هنر را مشاهده کنید:   (به زودی اطلاعات کارنامه ...