منابع دروس عمومی کارشناسی

نام درس

نام كتاب در سالي ـ واحدي

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

ملاحظات

  

1- زبان و ادبيات فارسي

ادبيات فارسي (2)

1/220

دوم

89

كليه رشته ها

ادبيات فارسي (3)

1/249

سوم

90

كليه رشته­ ها غير از علوم انساني

زبان و ادبيات فارسي 1 و 2

1/283

پيش دانشگاهي

91

كليه رشته ها

ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني)

2/249

سوم

90

مخصوص علوم انساني

زبان فارسي 3 ( تخصصي انساني)

4/249

سوم

90

مخصوص علوم انساني

زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)

3/249

سوم

90

كليه رشته­ ها )غير از علوم انساني(

2- عربي

عربي 2 (غير از علوم انساني)

1/224

دوم

89

كليه رشته ­ها (غير از علوم انساني)

عربي 2 ( علوم انساني)

2/224

دوم

89

مخصوص علوم انساني

عربي 3 ( غير از علوم انساني)

1/254

سوم

90

كليه رشته­ ها (غير از علوم انساني)

عربي 3 (علوم انساني)

2/254

سوم

90

مخصوص علوم انساني

  

3- فرهنگ و معارف اسلامي

قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)

222

دوم

89

كليه رشته­ ها

قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)

251

سوم

90

كليه رشته­ها

معارف اسلامي (دين و زندگي)

1/285

پيش

دانشگاهي

91

كليه رشته­ ها

 4-زبان انگليسي

انگليسي 3

1/252

سوم

90

كليه رشته­ ها

انگليسي 1 و 2

1/284

پيش دانشگاهي

91

كليه رشته­ ها

جهت دانلود فایل منابع دروس عمومی اینجا کلیک کنید

0
0
0
s2sdefault